foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

Zaměstnanci SŠPgHS šijí roušky pro Hygienickou stanici Litoměřice, Policii ČR, Dopravu nemocnice v Litoměřicích, zaměstnance Kauflandu a ústavu ve Snědovicích a mnoho dalších organizací.

INFORMACE PRO MATURANTY NALEZNETE ZDE.

Na základě rozhodnutí ředitelky školy mají žáci povinnost sledovat denně stránky školy a pracovat se zveřejněnými materiály.

 

Pedagogové školy jsou Vám k dispozici na e-mailových adresách uvedených na stránkách školy.

 

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VÝUKY

Od 11.3.2020 až do odvolání se ruší přítomnost žáků na vyučování (viz. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR). 

 

Informace o nařízení vlády České republiky ze dne 13. března 2020 č.207, o zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

 Vládou ČR byla prostřednictvím usnesení Vlády ČR ze dne 13. března 2020 č.207, o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu, byla uložena pracovní povinnost studentů oboru sociálních služeb

 • na základě tohoto usnesení budou mít po dobu trvání nouzového stavu žáci a studenti SŠ, VOŠ a VŠ v oboru sociálních služeb vyhlášenou pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, a to z důvodu zajištění péče v zařízeních sociálních služeb
 • škola musí poskytnout součinnost orgánů krizového řízení a umožnit plnění této povinnosti ze strany žáků a studentů (i kdyby se obnovilo vyučování a pracovní povinnost jim trvala)
 • zatím se týká se žáků oboru 75-41-M/01 Sociální činnost,  75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • situaci k pracovní povinnosti žáků a studentů upravuje zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon
 • žák nebo student studující ve výše uvedených oborech vzdělávání ve věku od 18 do 62 let je povinen uposlechnout výzvy k zaevidování se na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti a uloženou pracovní povinnost vykonávat
 • obsah, rozsah a místo prací stanoví žákovi nebo studentovi pracovním příkazem hejtman kraje pracovní povinnosti nepodléhají žáci nebo studenti, kteří spadají do těchto kategorií: osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce,  

                                                   osoby invalidní ve třetím stupni

                                                   ženy a osamělí muži pečující o dítě do věku 15 let, těhotné ženy

 • výjimku žákovi nebo studentovi může také udělit orgán krizového řízení z důvodu, že plněním uložené povinnosti by došlo k ohrožení života a zdraví svého nebo druhých osob, popř. z důvodu, že je ukládaná povinnost v rozporu se zákonem
 • pokud žák nebo student není schopen vykonávat pracovní povinnost, je povinen tuto skutečnost doložit lékařským posudkem, který mu vystaví poskytovatel zdravotních služeb určený orgánem, který vydal pracovní příkaz

jsou stanoveny sankce:

      - za neuposlechnutí výzvy oprávněných orgánů krizového řízení

        k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti

        lze uložit pokusu do výše 20 000,- Kč                           

      - za nesplnění povinnosti vykonávat uloženou pracovní povinnost lze uložit

        pokutu do výše 50 000,- Kč

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Komenského 3

412 01 Litoměřice

__________________________________________________________________________

IČO: 467 73 495        DIČ: CZ 467 73 495 

číslo účtu: 19-5900000287/0100, účet vedený u Komerční banky Litoměřice

___________________________________________________________________________

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

datová schránka np7xgci

telefon:  416 574880 /středisko Komenského 3/

                416 574950 /středisko Dlouhá 6/

Zřizovací listina č.j. 175/2001 vydaná Krajským úřadem Ústeckého kraje č. 87/22/2001.

Živnostenský list vydal Živnostenský úřad Litoměřice, č.j.0026130/14/OŽÚ/HAn.

 

 

ZRUŠENÍ ZÁJEZDU DO FRANCIE

 

VRÁCENÍ ZÁLOHY V EURECH

Pro vrácení částky v € prosím zvolte jednu z možností:

1. převedení částky na účet vedený v Eurech

2. převedení částky na běžný účet – částka bude vrácena v Kč

3. předání částky po návratu studentů do školy

Čísla vašich účtů posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Děkuji, Eva Filandrová

EU peníze středním školám

 • EU peníze středním školám

progeCAD

 • progeCAD

Kamerový systém

 • Kamerový systém

„Přátelé“ spolek při SŠPgHS Litoměřice

 • "Přátelé" spolek při SŠPgHS Litoměřice

General Data Protection Regulation

 • General Data Protection Regulation

Pedagog inkluze pro střední školy

 • Pedagog inkluze pro střední školy

Celoživotní vzdělávání

 • Celoživotní vzdělávání

Rekonstrukce Centra denních služeb pro klienty se zdravotním postižením

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, p.o. je partnerem projektu Diakonie ČCE v Litoměřicích „Rekonstrukce Centra denních služeb pro klienty se zdravotním postižením“.Investiční projekt probíhal v Litoměřicích, Rooseveltova 7 v období od 1.10.2012 do 2.7.2015 a byl podpořen ze zdrojů ROP Severozápad, který je spolufinancován ERDF pod reg. č. CZ.1.09/1.3.00/69.01140.

Celý článek o ukončení projektu najdete zde.

Copyright © 2020 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.