^Zpět

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Školní kolo Pedagogické poemy 2016

     V úterý 18. října 2016 se na DM Daliborova konalo školní kolo PP. Ve studovně se sešlo 39 studentů, kteří předvedli 44 výkonů v disciplínách přednes, čtení a improvizované vyprávění. Jejich výkony potěšily nejen děti předškolního věku z MŠ Baarova, ale také spolužáky, neboť druhou cílovou skupinou byli dospívající - žáci SŠ.

      Porota ve složení J. Hančová, V. Pilousová, Z. Rousová, M. Roušarová, L. Sobotková měla opravdu těžkou úlohu vybrat studenty, kteří budou naši školu reprezentovat na celostátním kole, které se uskuteční ve dnech 2. – 6. listopadu v Litomyšli. Verdikt poroty je následující – z disciplíny přednes postupuje Barbora Zemková ze třídy 3. A (náhradnice Tereza Pípová, 2. A), z disciplíny čtení Anna Dufková z 2. E (náhradnice Kateřina Kirbsová, 3. E) a z disciplíny improvizované vyprávění Michal Štefan ze 4. E (náhradník Jiří Hotový, 4. D).

     Vítězům blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme za předvedené výkony a příjemně strávené dopoledne věnované Poemě a těšíme na další setkání příští rok.

Dokumenty

  • Dokumenty ke stažení

Videogalerie

  • Videogalerie

Fotogalerie

  • Fotogalerie

Dívčí pěvecký sbor Máj

  • Dívčí pěvecký sbor Máj

Klub mladého diváka

  • Klub mladého diváka

Rekonstrukce Centra denních služeb pro klienty se zdravotním postižením

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, p.o. je partnerem projektu Diakonie ČCE v Litoměřicích „Rekonstrukce Centra denních služeb pro klienty se zdravotním postižením“.Investiční projekt probíhal v Litoměřicích, Rooseveltova 7 v období od 1.10.2012 do 2.7.2015 a byl podpořen ze zdrojů ROP Severozápad, který je spolufinancován ERDF pod reg. č. CZ.1.09/1.3.00/69.01140.

Celý článek o ukončení projektu najdete zde.

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti

V prosinci se náš žák Ota Čepelák (HT4) účastnil čtrnáctidenní „Odborné stáže“ u známého šéfkuchaře Romana Pauluse v hotelu Alcron sas raddison.

 Na fotografie se můžete podívat zde.

Naše škola je partnerem projektu realizovaným Asociací hotelů a restaurací České republiky o.s.

Název projektu: Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací České republiky o.s.

 

Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0050

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu vzdělávání

pro konkurenceschopnost

Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii

 

Ve školním roce 2016/2017 byla zahájena spolupráce s firmou IREAS na dlouhodobém projektu s názvem Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii. Celý projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie a jeho cílem je zvýšit motivaci žáků ke studiu a k osobnostnímu rozvoji v rámci studovaného oboru.

 

Projekt je určen žákům druhých ročníků učebního oboru se zaměřením na gastronomii, zúčastnilo se ho tedy dvacet žáků třídy KČ2.

 

Celkem žáci absolvovali 12 workshopů s časovou dotací v rozmezí 2-4 hodin. Workshopy byly vedeny buď externími lektory, nebo učiteli odborných předmětů s materiální podporou k daným tématům. V rámci projektu se pracovalo s motivací žáků a vybraní žáci, kteří se nejaktivněji zapojovali do práce v průběhu roku, byli vybráni na jednodenní kurz studené kuchyně s panem Bortníkem. V červnu byla vybrána skupina šesti dívek, které se zúčastnily týdenního soustředění v Českém ráji. V září bude vybráno opět šest žáků, kteří absolvují týdenní výjezd, tentokrát více zaměřený na praktické dovednosti.

 

Projekt je koncipován jako tříletý, během září bude tedy zahájen nový roční cyklus s nastupujícími žáky druhého ročníku.

 

Fotografie k nahlédnutí zde.