foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

Ve čtvrtek 4. října 2018 se třídy 2. A, B, D a E zúčastnily exkurze do Památníku Terezín - Malé pevnosti a Muzea ghetta. Žáci zhlédli výstavu v Muzeu ghetta ve Velké pevnosti Terezín včetně filmu o založení vojenské pevnosti a jejím dobovém významu, stejně jako o historii ghetta v době 2. světové války a osudech židovského obyvatelstva z Protektorátu Čechy a Morava, které sem bylo na základě rasových zákonů násilně přemístěno; v druhé části exkurze se žáci zúčastnili komentované prohlídky Malé pevnosti Terezín.

Exkurze je součástí výuky společenskovědních předmětů a žáci při ní také doplňují odpovědi na otázky, které jsou v pracovních listech - součástí práce je i vytvoření malého zamyšlení nad osudy lidí, kteří v Terezíně museli strávit část života, nebo tam život dokonce položili. Splnění úkolů, které vycházejí ze zadání pracovního listu, je jednotlivými vyučujícími hodnoceno v předmětu dějepis.

 

Ivo Vodička

Gastro akce

  • Gastro akce

Sportovní akce

  • Sportovní akce

ZRUŠENÍ ZÁJEZDU DO FRANCIE

 

VRÁCENÍ ZÁLOHY V EURECH

Pro vrácení částky v € prosím zvolte jednu z možností:

1. převedení částky na účet vedený v Eurech

2. převedení částky na běžný účet – částka bude vrácena v Kč

3. předání částky po návratu studentů do školy

Čísla vašich účtů posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Děkuji, Eva Filandrová

Fotogalerie

  • Fotogalerie

Dívčí pěvecký sbor Máj

  • Dívčí pěvecký sbor Sunflowers

Klub mladého diváka

  • Klub mladého diváka

Copyright © 2020 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.