foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

Pravidla soutěže:

 

 • Pohybová skladba nesmí být kratší než 1 minuta. 
 • Všechny skladby musí mít pohybový základ /nesmí jít pouze o recitaci, zpěv apod./
 • Každá třída předvede týden předem skladbu  vyučujícímu TV v hodině TV, který jí ohodnotí známkou.
 • Skladeb se zúčastní všechny studentky TV /studentky ZTVp a LTV se mohou zúčastnit skladby dle svého oslabení/.
 •  V termínu konání soutěže omlouvá pouze nepřítomnost potvrzená od lékaře.
 •  Skladby se nesmí zúčastnit jiná osoba, která tuto třídu nenavštěvuje, vyučující apod.
 •  Pořadí tříd bude určeno losem.
 • Porotu tvoří vždy jeden zástupce za každou tříd, tedy celkem bude 17 porotců.

Gastro akce

 • Gastro akce

Poznávací zájezd Francie

Sportovní akce

 • Sportovní akce

Videogalerie

 • Videogalerie

Fotogalerie

 • Fotogalerie

Dívčí pěvecký sbor Máj

 • Dívčí pěvecký sbor Máj

Dramatický kroužek Loudidlo

 • Dramatický kroužek Loudidlo

Klub mladého diváka

 • Klub mladého diváka

Copyright © 2018 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.