foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

Informace pro žáky školy a rodiče, týkající se spolku „PŘÁTELÉ“ (SRPDŠ)!!!

Vzhledem k situaci související s koronavirem, nebylo možné uskutečnit v tomto roce (2020) schůzky  spolku „PŘÁTELÉ“ se zástupci jednotlivých tříd u ředitelky školy, kde se mimo jiné projednává a schvaluje výška příspěvku na školní rok. Tento příspěvek byl v loňském roce schválen ve výši 350,00 Kč na žáka (u sourozenců platí jeden – starší). Bylo tedy rozhodnuto tyto ponechat ve stejné výši. Termín úhrady byl stanoven do 28. 02. 2021 třídnímu učiteli. 

 

„Přátelé“ spolek při SŠPgHS Litoměřice 

Zápis z jednání valné hromady konaného dne 22. listopadu 2019

Zápis z jednání valné hromady konaného dne 21. dubna 2019

Zápis z jednání valné hromady konaného dne 23. listopadu 2018 

Zápis z jednání valné hromady konaného dne 24. listopadu 2017

Zápis z jednání valné hromady konaného dne 21. dubna 2017 

Zápis z jednání Valné hromady Občanského sdružení "Přátelé - o.s." konaného dne  25.listopadu 2016

Zápis z jednání valné hromady konaného dne 22. dubna 2016 od 14.30 hodin

1. Zápis z jednání Valné hromady Občanské sdružení „Přátelé – o. s.“   

2. Zápis z jednání Valné hromady Občanské sdružení „Přátelé – o. s.“

 

 

Copyright © 2021 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.