^Zpět

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

 

 

 

Pedagogické lyceum

 

Kód oboru:

 

78 - 42 - M/03

 

 

Obor určen:

 

Jak dívkám, tak chlapcům, absolventům ZŠ a učebních oborů.

 

 

Obsah studia:

 

Všeobecné vzdělávací předměty (dva cizí jazyky, posílené humanitní předměty, esteticko-výchovné disciplíny,tělesná výchova), odborné (pedagogika, psychologie), volitelné předměty (hudební výchova specializace,výtvarná výchova specializace, tělesná výchova specializace, dramatická výchova specializace). Součástí studia je povinný  letní kurz (možnost výběru letního kurzu) .

 

 

Délka studia:

 

studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou

 

 

Forma studia:

 

denní studium

 

 

Uplatnění absolventa:

 

NOVINKA V UPLATNĚNÍ - VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE 

Studium je určeno těm, kteří chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na pedagogických fakultách připravujících učitele nebo ve studiu humanitních oborů na vysokých školách, popřípadě budou studovat na vyšších odborných školách pedagogických či sociálního zaměření.

 Absolventi ve školním roce 2011/2012:

Učební plán (od 1. ročníku ve školním roce 2012/2013):

 

Povinné předměty

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

16

Cizí jazyk  I (ANJ/NEJ)

3/3

3/3

4/4

4/4

14/14

Cizí jazyk  II (FRJ/RUJ/NEJ)

3/3

3/3

3/3

3/3

12/12

Občanská nauka

1

1

1

2

5

Dějepis

2

2

2

1

7

Zeměpis

2

2

-

-

4

Matematika

3

3

2

2

10

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

2

1

-

-

3

Biologie

2

2

2

1

7

Informační a komunikační technologie

-

-

2/2

3/3

5/5

Tělesná výchova

2/2

2/2

2/2

2/2

8/8

Pedagogika

1

2

2

3

8

Psychologie

-

2

2

2

6

Hudební výchova

2

-

-

-

2

Výtvarná výchova

2

-

-

-

2

Dramatická výchova

2/2

-

-

-

2/2

Základy ekonomického vzdělávání

-

-

2

1

3

Povinně volitelné předměty:

 

 

 

 

 

 

Humanitní studia

 -

 2

4

4

10

Výtvarná výchova specializace

-

2

4

4

10

Hudební výchova specializace

-

2

4

4

10

Dramatická výchova specializace

-

2

4

4

10

Tělesná výchova a sport

-

2

4

4

10

           

Celkem vyučovacích hodin v týdnu pro studenty

33

31

32

32

 

 

Ředitelka školy stanovila nabídku nepovinných předmětů:

·       Sborový zpěv

·       Hra na flétnu

·       Seminář z dramatické výchovy