foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

Od 1.6.2020 je možný přistup žáků  1. až 3. ročníků (obou středisek) do školy. Převažovat bude i nadále dálková výuka (ÚKOLY NA WWW STRÁNKÁCH V ČÁSTI SAMOSTUDIUM). V rámci osobní přítomnosti žáků budou poskytovány individuální nebo skupinové konzultace s vyučujícími, které je potřeba s ohledem na probíhající maturitní a závěrečné zkoušky předem domluvit (REZERVACE POUZE E-MAILEM NA VYUČUJÍCÍHO).

Žádáme, aby se ve dnech 1.6. až 4.6.2020 a také dne 8.6.2020 konzultace NEKONALY. Probíhají písemné maturitní zkoušky a přijímací zkoušky.

Žádáme všechny žáky střediska Komenského, aby si v průběhu od 1.6. do 15.6.2020 v čase od 8:00 do 12:00 hod. vyklidili šatny. Po tomto termínu zde budou probíhat stavební úpravy – nesmí v nich nic zůstat.     

 

 

Herně – relaxační kurz do Itálie – září 2020

Vinou vzniklé globální pandemie končí CK Special, s.r.o., se sídlem Vaníčkova 922/7, 400 01 Ústí nad Labem svou činnost. Proto jsme nuceni odvolat herně relaxační kurz.

Vzhledem k tomu, že je CK Special pojištěna proti úpadku u Generali České pojišťovny, obrátili jsme se s požadavkem na vrácení uhrazené zálohy za herně relaxační kurz na tuto pojišťovnu (škodní událost).

Dle sdělení pojišťovny musí být šetření škodní události ukončeno nejpozději do 3 měsíců od úpadku cestovní kanceláře.

O dalších krocích vás budeme včas informovat.

 

 Informace pro 3. ročníky – středisko Komenského

Povinné letní sportovní kurzy pro 3. ročníky budou vypsány v říjnu 2020 (platí i pro studenty, kteří byli přihlášeni na herně relaxační kurz do Itálie).

 

aktivizační pracovník 

 


Kód oboru:

 

75 – 41 - M/01

 

Obor určen:

 

Jak dívkám, tak chlapcům, absolventům ZŠ a učebních oborů.

 

Délka studia:

 

Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou.

 

Forma studia:

 

Denní studium.

 

Uplatnění absolventa:

Absolventi mají široké spektrum uplatnění vzhledem k nabídce sociálních služeb. Možnosti s výběrem cílové skupiny (senioři, zdravotně postižení, děti, mladiství, sociálně zanedbaní, kdokoliv, kdo se dostane do sociálně nepříznivé situace a potřebuje pomoc), možnosti s výběrem formy práce – individuální, skupinová, služby pobytové či ambulantní.

 

Jsou kvalifikováni i pro přímou obslužnou činnost v sociálních službách, se zaměřením na aktivizační činnost.

 

Celá řada aktivizačních činností je individuálním výběrem zaměstnance a klienta.

 

Celoživotní vzdělávání, doplňování poznatků a rozšiřování profesních kompetencí vychází přímo ze zákona. (2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách) Učební plán:

ŠVP - učební plán s platností od 1.9.2018

 

ŠVP - učební plán s platností od 1.9.2012

Copyright © 2020 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.