^Zpět

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

 Přijímací řízení 2018/2019

Informace k 1. kolu

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna v lednu 2018 na vývěsní tabuli školy a na www.sslitomerice.cz.

Přihlášky je možno podávat do 1. 3. 2018

Maturitní obory:

Termíny přijímacích zkoušek: 12. a 16. 4. 2018.

Pozvánku, včetně informací k přijímacímu řízení a kód uchazeče, obdržíte poštou nejpozději 14 dní před konáním přijímacích zkoušek. Soupis přijatých uchazečů bude zveřejněn na přelomu dubna a května poté, co Cermat zpřístupní školám výsledky přijímacích zkoušek. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, kopie rozhodnutí bude možná dle vyučovaných oborů k vyzvednutí na obou střediscích. Poslední termín na odevzdání zápisového lístku do maturitních oborů je do 10 pracovních dnů od zveřejnění soupisu přijatých uchazečů.

Loňské testy si můžete vyzkoušet zde: http://www.cermat.cz/jednotne-testy-2017-1404035435.html

Učební obory:

Uchazeč o učební obor přijímací zkoušku nekoná. Soupis přijatých uchazečů do učebních oborů bude zveřejněn v pondělí 23. 4. 2018 na vývěsní tabuli školy a na www.sslitomerice.cz. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, kopie bude možná k vyzvednutí v sekretariátu střediska Dlouhá 6. Nejpozději začátkem dubna obdržíte poštou kód uchazeče a informace o průběhu přijímacího řízení. Poslední termín na odevzdání zápisového lístku do učebních oborů je 9. 5. 2018.

Nepřijatý uchazeč může podat odvolání do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí, které bude rozesíláno prostřednictvím České pošty. 

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (nahlédnout do spisu). Pro učební obory je termín stanoven na 20. 4. 2018 od 10 do 15 hodin, a to v sekretariátu střediska Dlouhá 6. Termín pro maturitní obory bude upřesněn.

Uchazeč má možnost podat přihlášku na dvě střední školy nebo na dva obory vzdělání v rámci jedné školy. Přijímací zkoušku může uchazeč konat na každé z vybraných škol, nebo v obou termínech na jedné škole, pokud tam zvolil dva maturitní obory. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek. Pořadí škol na přihlášce udává termín konání přijímací zkoušky. Uchazeč o učební obor přijímací zkoušku nekoná.

 

Obory nabízené pro 1. kolo přijímacího řízení

 

MATURITNÍ:

středisko Dlouhá

65-42-M/01    Hotelnictví se zaměřením Hotelnictví a turismus             

středisko Komenského

75-31-M/01    Předškolní a mimoškolní pedagogika                                 

75-41-M/01    Sociální činnost

78-42-M/03    Pedagogické lyceum                                                            

UČEBNÍ:

středisko Dlouhá

23-68-H/01    Mechanik opravář motorových vozidel se zaměřením Automechanik

26-51-H/01    Elektrikář

36-52-H/01    Instalatér

36-67-H/01    Zedník

 

65-51-H/01    Kuchař-číšník