foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

 

Hotelnictví

zaměření Hotelnictví a turismus

 

Kód oboru:

65-42-M/01

 

Profil absolventa:

Absolventi jsou připraveni pro práci v široké oblasti hotelového průmyslu a v oblasti dalších souvisejících služeb cestovního ruchu. Stěžejní oblasti uplatnění absolventů jsou především činnosti obchodně podnikatelské, odborně provozní a řídící v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání.

 

Uplatnění absolventů:

V provozních a ekonomických funkcích v hotelích, podnicích veřejného stravování, v lázeňských, rekreačních a ubytovacích zařízeních, v cestovních kancelářích. Uplatnění absolventů v tomto odvětví je jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici právního subjektu podnikání v daném oboru.

 

Organizace výuky:

Vyučování je rozděleno do 40 týdnů v 1. - 3. ročníku a ve 4. ročníku do 37 týdnů. V rámci předmětu tělesná výchova absolvují žáci v 1. ročníku povinně týdenní lyžařský výcvik a v dalších letech se mohou zúčastnit týdenních sportovně turistických kurzů. Součástí studia je dvoutýdenní odborná praxe v každém ročníku.

 

Učební plán:

ŠVP - učební plán s platností od 1.9.2018

ŠVP - učební plán s platností od 1.9.2015 

Copyright © 2021 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.