foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

Pedagogické lyceum

Kód oboru:78 - 42 - M/03

 

Obor určen:

Jak dívkám, tak chlapcům,

absolventům ZŠ a učebních oborů.

  

Délka studia: 

Studium je čtyřleté,

ukončené maturitní zkouškou.

 

Forma studia: 

Denní studium.

 

Uplatnění absolventa:

Studium je určeno těm, kteří chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na pedagogických fakultách připravujících učitele nebo ve studiu humanitních oborů na vysokých školách, popřípadě budou studovat na vyšších odborných školách pedagogických či sociálního zaměření. Nově se lze uplatnit také jako asistent pedagoga nebo jako pedagog volného času.

 

Učební plán:

ŠVP - učební plán s platností od 1.9.2017

 

ŠVP - učební plán s platností od 1.9.2015

Copyright © 2021 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.