foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

 

Sociální a právní služby

RVP: Sociální činnost

Kód oboru: 75 - 41 - M/01

 

Obor určen:

Jak dívkám, tak chlapcům, absolventům ZŠ a učebních oborů.

 

Délka studia:

Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou.

 

Forma studia:

Denní studium.

 

Uplatnění absolventa:

 

Absolvent tohoto oboru je po úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální péči klientům, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc. Může také pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogika a v oborech sociálně zdravotních.

 

 

Učební plán:

ŠVP - učební plán s platností od 1.9.2019

ŠVP - učební plán s platností od 1.9.2018

ŠVP - učební plán s platností od 1.9.2012

Copyright © 2021 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.