foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

 

Právní a sociální služby

RVP: Sociální činnost

Kód oboru: 75 - 41 - M/01

 

Obor určen:

Jak dívkám, tak chlapcům, absolventům ZŠ a učebních oborů.

 

Délka studia:

Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou.

 

Forma studia:

Denní studium.

 

Uplatnění absolventa:

 

Absolvent tohoto oboru je po úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální péči klientům, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc. Může také pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogika a v oborech sociálně zdravotních.

 

 

Učební plán

Povinné předměty

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

3

4

4

4

15

Cizí jazyk

3/3

3/3

4/4

4/4

14/14

Základy společenských věd

1

1

1

1

4

Dějepis

2

2

-

-

4

Zeměpis

2

-

-

-

2

Matematika

2

2

2

2

8

Fyzika

2

-

-

-

2

Chemie

2

-

-

-

2

Biologie člověka a zdravotní nauka

2

2

2

-

6

Pedagogika a psychologie

3

2

2

3

10

Speciální pedagogika

-

2

2

-

4

Hudební výchova

1/1

1/1

1/1

1/1

4/4

Tělesná výchova

2/2

2/2

2/2

2/2

8

Výtvarná výchova

1/1

       2/2

2/2

1/1

6/6

Osobnostní a dramatická výchova

2/2

2/2

-

-

4/4

Technika administrativy

2/2

2/2

-

-

4/4

Informační a komunikační technologie

-

1/1

2/2

1/1

4/4

Učební a odborná praxe

-

-

4/4

6/6

10/10

Sociální politika

-

-

-

2

2

Řízení sociálních služeb

-

2

2

2

6

Právo

2

2

2

2

8

Zdravotní tělesná výchova

1

1

-

-

2

Ekonomika

1

1

2

2

6

Celkem vyučovacích hodin v týdnu pro studenty

34

34

34

33

 

 

Nepovinné předměty

 

Sborový zpěv

2

2

2

2

8

Seminář z dramatické výchovy

2

2

2

2

8

Celkem

5

5

5

5

20

1.1      Přehled využití týdnů ve školním roce

Činnost

počet týdnů v ročníku

 

I.

II.

III.

IV.

Vyučování podle rozpisu učiva

38

38

34

28

Sportovní kurz*

-

-

1

-

Souvislá odborná praxe

-

-

3

4

Maturitní zkouška

-

-

-

3

Rezerva

2

2

2

2

Celkem

40

40

40

37

 

* Kurzy 3.roč. – sportovně turistický kurz

 

 

Copyright © 2019 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.