foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

 

 

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód oboru: 75-31-M/01

 

Obor určen: 

Jak dívkám, tak chlapcům,

absolventům ZŠ a učebních oborů.

 

Délka studia:  

Studium je čtyřleté, ukončené maturitní

zkouškou.

 

Možnosti dalšího studia:

VOŠ a VŠ především humanitního směru.

 

Forma studia:  

Denní studium.

 

Uplatnění absolventa: 

Učitel(ka) v mateřské škole, vychovatel(ka).

 

Učební plány:

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

3

3

4

4

14

Cizí jazyk

3

3

4

4

14

Občanská nauka

-

-

2

2

4

Dějepis

2

2

-

-

4

Zeměpis

2

-

-

-

2

Matematika

3

3

3

3

12

Fyzika

2

-

-

-

2

Chemie

2

-

-

-

2

Biologie a hygiena

-

2

2

2

6

Pedagogika

3

3

3

3

12

Psychologie

-

2

2

2

6

Hudební výchova s metodikou

2

3

2

2

9

Výtvarná výchova s metodikou

2

3

2

2

9

Tělesná výchova

2

2

2

2

10

Metodika tělesné výchovy

0

1

0

0

1

Osobnostní a dramatická výchova

2

2

-

-

4

Literární a jazykové praktikum

2

1

-

-

3

Hra na hudební nástroj

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

-

1

1

2

4

Pedagogická praxe

-

-

4

3

7

Metodika matematických představ

-

1

-

-

1

Základy ekonomického vzdělávání

-

-

1

1

2

Celkem vyučovacích hodin v týdnu pro studenty

32

34

34

34

 

 

 

Nepovinné předměty

 

Sborový zpěv

2

2

2

2

8

Hra na flétnu

1

1

1

1

4

Seminář z dramatické výchovy

2

2

2

2

8

Celkem

5

5

5

5

20


 

Pedagogická praxe

 

odborná praxe

 

1. ročník: 3 týdny v mateřských školách

 

2. ročník: 2 týdny v mateřských školách
                náslechová praxe – maximálně 1 týden (např. dětský domov, pedagogicko-psychologická b 

                poradna, Centrum pro rodinu)

 

3. ročník: 2 týdny v mateřských školách
                náslechová praxe – maximálně 1 týden (převážně ve speciálních zařízeních)

 

4. ročník: 4 týdny v zařízeních výchovy mimo vyučování

 

učební praxe

 

3. ročník: 4 hodiny týdně v mateřských školách

 

4. ročník: 3 hodiny týdně ve školních družinách

 

Kurzy

 

1.ročník – plavecký kurz

 

2.ročník – lyžařský kurz

 

3.ročník– sportovně turistický kurz

 

Copyright © 2019 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.