foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

 

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód oboru: 75-31-M/01

 

Obor určen: 

Jak dívkám, tak chlapcům,

absolventům ZŠ a učebních oborů.

 

Délka studia:  

Studium je čtyřleté, ukončené maturitní

zkouškou.

 

Možnosti dalšího studia:

VOŠ a VŠ především humanitního směru.

 

Forma studia:  

Denní studium.

 

Uplatnění absolventa: 

Učitel(ka) v mateřské škole, vychovatel(ka).

 

Učební plány:

ŠVP - učební plán s platností od 1.9.2018 

ŠVP - učební plán s platností od 1.9.2011

Copyright © 2021 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.