foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

 

aktivizační pracovník v sociálních službách

RVP: Sociální služby

 


Kód oboru:

 

75 – 41 - M/01

 

Obor určen:

 

Jak dívkám, tak chlapcům, absolventům ZŠ a učebních oborů.

 

Délka studia:

 

Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou.

 

Forma studia:

 

Denní studium.

 

Uplatnění absolventa:

Absolventi mají široké spektrum uplatnění vzhledem k nabídce sociálních služeb. Možnosti s výběrem cílové skupiny (senioři, zdravotně postižení, děti, mladiství, sociálně zanedbaní, kdokoliv, kdo se dostane do sociálně nepříznivé situace a potřebuje pomoc), možnosti s výběrem formy práce – individuální, skupinová, služby pobytové či ambulantní.

 

Jsou kvalifikováni i pro přímou obslužnou činnost v sociálních službách, se zaměřením na aktivizační činnost.

 

Celá řada aktivizačních činností je individuálním výběrem zaměstnance a klienta.

 

Celoživotní vzdělávání, doplňování poznatků a rozšiřování profesních kompetencí vychází přímo ze zákona. (2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách)


Absolventi ve školnímroku 2011/2012:

 

 Učební plán (od 1. ročníku ve školním roce 2012/2013):

 

Povinné předměty

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

3

4

4

4

15

Cizí jazyk

3/3

3/3

4/4

4/4

14/14

Základy společenských věd

-

2

1

1

4

Dějepis

2

2

-

-

4

Zeměpis

2

-

-

-

2

Matematika

2

2

2

2

8

Fyzika

2

-

-

-

2

Chemie

2

-

-

-

2

Biologie

2

2

2

-

6

Pedagogika a psychologie

3

2

2

3

10

Speciální pedagogika

-

2

2

-

4

Hudební výchova

2/2

2/2

-

-

4/4

Hudební výchova s metodikou

-

-

2/2

2/2

4/4

Tělesná výchova

2/2

2/2

2/2

2/2

8

Metodika pracovních činností

2/2

-

-

-

2/2

Výtvarná výchova

-

        -

2/2

2/2

4/4

Metodika výtvarných činností

-

2/2

-

-

2/2

Osobnostní a dramatická výchova

2/2

2/2

-

-

4/4

Technika administrativy

2/2

2/2

-

-

4/4

Informační a komunikační technologie

-

1/1

2/2

1/1

4/4

Praxe

-

-

4/4

6/6

10/10

Sociální politika

-

-

-

2

2

Řízení sociálních služeb

-

2

3

2

7

Základy práva

-

-

-

2

2

Zdravotní tělesná výchova

1

1

1

-

3

Volitelné předměty:

Základy ekonomického vzdělávání

-

1

1

1

3

 

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

 

Celkem vyučovacích hodin v týdnu pro studenty

32

34

34

34

 

 

 

 

 

Nabídka nepovinných předmětů:

·       Sborový zpěv

·       Hra na flétnu

·       Seminář z dramatické výchovy

Copyright © 2019 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.