foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

 

aktivizační pracovník 

 


Kód oboru:

 

75 – 41 - M/01

 

Obor určen:

 

Jak dívkám, tak chlapcům, absolventům ZŠ a učebních oborů.

 

Délka studia:

 

Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou.

 

Forma studia:

 

Denní studium.

 

Uplatnění absolventa:

Absolventi mají široké spektrum uplatnění vzhledem k nabídce sociálních služeb. Možnosti s výběrem cílové skupiny (senioři, zdravotně postižení, děti, mladiství, sociálně zanedbaní, kdokoliv, kdo se dostane do sociálně nepříznivé situace a potřebuje pomoc), možnosti s výběrem formy práce – individuální, skupinová, služby pobytové či ambulantní.

 

Jsou kvalifikováni i pro přímou obslužnou činnost v sociálních službách, se zaměřením na aktivizační činnost.

 

Celá řada aktivizačních činností je individuálním výběrem zaměstnance a klienta.

 

Celoživotní vzdělávání, doplňování poznatků a rozšiřování profesních kompetencí vychází přímo ze zákona. (2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách) Učební plán:

ŠVP - učební plán s platností od 1.9.2018

 

ŠVP - učební plán s platností od 1.9.2012

Copyright © 2021 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.