foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

Klempíř

 

Kód oboru:

23-55-H/01

Obor určen:

Obor je určen chlapcům, absolventům ZŠ  a učebních oborů.

 

 

Délka studia:

Studium je tříleté, ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem.

 

Způsob ukončení:

Ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem.        

 

Forma studia

Denní studium.

 

 

 

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve stavebních a strojírenských firmách v povoláních stavební nebo strojní klempíř při provádění odborných klempířských prací.

 

Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti klempířství a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. 

 

Učební plány:

1. ročník

2. Ročník

3. Ročník

Český jazyk (mluvnice, sloh)

1,5

1,5

2

Anglický jazyk

2

2

2

Občanská nauka

1

1

1

Chemie

1

--

--

Fyzika

1

1

--

Základy ekologie

1

--

--

Matematika

2

1,5

1,5

Tělesná výchova

1

1

1

Informační technologie

1

1

1

Ekonomika

--

--

2

Materiály

1

1

--

Odborné kreslení

2

1,5

2

Stroje a zařízení

--

1

--

Technologie

2

2,5

3

Stavební konstrukce

--

1,5

--

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

Celkový počet hodin

32,5

35

35

 

Copyright © 2021 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.