foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

Kuchař-číšník

zaměření Kuchař-číšník

 

Kód oboru:

65-51-H/01

Obor určen:

Pro chlapce i dívky.

 

Žáci tohoto oboru mohou čerpat příspěvek na dojíždění poskytovaný Ústeckým krajem.

 

 

Profil absolventa:

Absolventi mají osvojenu techniku posuzování potravin z hlediska jejich kvality, mají znalost používání inventáře, mají osvojeny základy správné výživy, zvládají sestavování nabídkových listů, jídelních a nápojových lístků dle gastronomických pravidel, chápe podstatu tržního hospodářství a má základy  obchodních a podnikatelských činností.

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent ovládá techniku zpracování potravin a přípravu běžného sortimentu teplé a studené kuchyně. Osvojí si obsluhu ve stravovacích provozech, společenské chování a komunikaci s hostem i v cizím jazyce.

 

Závěrečná zkouška:

se skládá z částí 1) písemné, 2) praktické, 3) ústní

 

Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Učební obor KUC...
Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Učební obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

Organizace výuky:

Učivo je rozvrženo do 40 týdnů. Polovina je věnována odborné přípravě ve cvičných dílnách nebo přímo plnění zakázek pod vedením učitelů odborné výchovy. Druhá polovina je teoretické vyučování. Během výuky je žákům umožněno zúčastnit se týdenního lyžařského a sportovně turistického kurzu.

Vyučování odborného výcviku je na skupinových a individuálních pracovištích. Žáci tohoto oboru musí počítat při odborném výcviku se směnným provozem a prací o sobotách a nedělích.

 

Učební plán:

ŠVP - učební plán s platností od 1.9.2018

 

ŠVP - učební plán s platností od 1.9.2016

Copyright © 2021 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.