foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

ZEDNÍK

zaměření Zedník

 

Kód oboru:

36-67-H/01

Obor určen:

Pro chlapce.

Žáci tohoto oboru  mohou čerpat motivační stipendium:

1.ročník     3000 Kč/ šk. rok + pokud má žák na konci pololetí vyznamenání obdrž navíc 1500 Kč


2.ročník     4000 Kč/ šk. rok + pokud má žák na konci pololetí vyznamenání obdrží navíc 2500 Kč


3.ročník     5000 Kč/šk. rok + pokud má žák vyznamenání u závěrečných zkoušek obdrží navíc 5000 Kč

 

 

Žáci tohoto oboru mohou  čerpat příspěvek na dojíždění poskytovaný Ústeckým krajem.

 

Profil absolventa:

Absolventi mají základní znalosti o používaných materiálech a technologiích. Ovládá základní práce při opravách a rekonstrukcích budov, suchých montážích stavebních konstrukcí a zateplování budov. Absolvent je schopen posuzovat vlivy své výrobní činnosti na životní prostředí. Příprava v oboru vytváří předpoklady  k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen uplatňovat získanou odbornou kvalifikaci při samostatné činnosti ve stavebnictví.

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent umí samostatně vyzdívat zdivo z různých materiálů, osazovat stavební prefabrikáty, provádět vnitřní a vnější omítky, pracovat se sádrokartonem, jednoduché izolatérské, betonářské, kladečské a obkladačské práce.

 

Závěrečná zkouška:

se skládá z částí 1) písemné, 2) praktické, 3) ústní

 

Učební obor ZED...
Učební obor ZEDNÍK Učební obor ZEDNÍK
Učební obor ZED...
Učební obor ZEDNÍK Učební obor ZEDNÍK
Učební obor ZED...
Učební obor ZEDNÍK Učební obor ZEDNÍK
Učební obor ZED...
Učební obor ZEDNÍK Učební obor ZEDNÍK
Učební obor ZED...
Učební obor ZEDNÍK Učební obor ZEDNÍK
Učební obor ZED...
Učební obor ZEDNÍK Učební obor ZEDNÍK
Učební obor ZED...
Učební obor ZEDNÍK Učební obor ZEDNÍK
Učební obor ZED...
Učební obor ZEDNÍK Učební obor ZEDNÍK
Učební obor ZED...
Učební obor ZEDNÍK Učební obor ZEDNÍK
Učební obor ZED...
Učební obor ZEDNÍK Učební obor ZEDNÍK
Učební obor ZED...
Učební obor ZEDNÍK Učební obor ZEDNÍK
Učební obor ZED...
Učební obor ZEDNÍK Učební obor ZEDNÍK
Učební obor ZED...
Učební obor ZEDNÍK Učební obor ZEDNÍK
Učební obor ZED...
Učební obor ZEDNÍK Učební obor ZEDNÍK
Učební obor ZED...
Učební obor ZEDNÍK Učební obor ZEDNÍK
Učební obor ZED...
Učební obor ZEDNÍK Učební obor ZEDNÍK

Organizace výuky:

Učivo je rozvrženo do 40 týdnů. Polovina je věnována odborné přípravě ve cvičných dílnách nebo přímo plnění zakázek pod vedením učitelů odborné výchovy. Druhá polovina je teoretické vyučování. Během výuky je žákům umožněno zúčastnit se týdenního lyžařského a sportovně turistického kurzu.

Vyučování odborného výcviku probíhá v dobře vybavených odborných dílnách v areálu ISŠ v Hrdlech.

 

Učební plán:

 

ŠVP - učební plán s platností od 1.9.2016

Copyright © 2021 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.