^Zpět

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Elektrikář

Kód oboru:  26 – 51 – H/01

Obor určen: chlapcům, absolventům ZŠ a učebních oborů

Délka studia: tříleté, ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Forma studia: denní studium

 

Žáci tohoto oboru  mohou čerpat motivační stipendium:

1.ročník     3000 Kč/ šk. rok + pokud má žák na konci pololetí vyznamenání obdrž navíc 1500 Kč


2.ročník     4000 Kč/ šk. rok + pokud má žák na konci pololetí vyznamenání obdrží navíc 2500 Kč


3.ročník     5000 Kč/šk. rok + pokud má žák vyznamenání u závěrečných zkoušek obdrží navíc 5000 Kč

 

Žáci tohoto oboru mohou  čerpat příspěvek na dojíždění poskytovaný Ústeckým krajem.

Uplatnění absolventa:

Provozní elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér rozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik – údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.

 

Učební plán:

Předmět

Počty hodin

 

 

RVP

Disp.

I. r.

II. r.

III. r.

Celkem

Povinné předměty - všeobecné:

 Jazykové vzdělávání - Český jazyk

Český jazyk (mluvnice, sloh)

1

1

1

3

3

0

 Estetické vzdělávání

Český jazyk (literatura)

1

1

1

3

2

1

 Jazykové vzdělávání - cizí jazyky

Anglický/Německý jazyk

2

2

2

6

6

0

 

 

 

 

 

 

 

 Společenskovědní vzdělávání

Občanská nauka

1

1

1

3

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 Přírodovědné vzdělávání

Chemie

1

0

0

1

4

0

Fyzika

1

1

0

2

Základy ekologie

1

0

0

1

 Matematické vzdělávání

Matematika

2

1,5

1,5

5

5

0

 Vzdělávání pro zdraví

Tělesná výchova

1

1

1

3

3

0

Vzdělávání v inf. a kom. technologiích

Informační technologie

1

1

1

3

3

0

 Celkem všeobecné předměty

12

9,5

8,5

30

29

 

 Povinné předměty - profilové:

 

Ekonomika

0

1

1

2

2

0

Elektrotechnika

5

0

0

5

5

0

Elektrická měření

0

2

3

5

5

0

Elektronika

0

2

1

3

11

11

Elektrické stroje a přístroje

0

1

1

2

Přenosové soustavy

0

1,5

1,5

3

Technologie

2

0

0

2

Automatizace

0

0

1

1

Celkem odborné předměty

7

7,5

8,5

23

23

11

Elektrotechnické instalace, montáže a opravy

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

39

11

Celkový počet hodin

34

34,5

34,5

103

91

22