foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

Elektrikář

Kód oboru:  26 – 51 – H/01

Obor určen: chlapcům, absolventům ZŠ a učebních oborů

Délka studia: tříleté, ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Forma studia: denní studium

 

Žáci tohoto oboru  mohou čerpat motivační stipendium:

1.ročník     3000 Kč/ šk. rok + pokud má žák na konci pololetí vyznamenání obdrž navíc 1500 Kč


2.ročník     4000 Kč/ šk. rok + pokud má žák na konci pololetí vyznamenání obdrží navíc 2500 Kč


3.ročník     5000 Kč/šk. rok + pokud má žák vyznamenání u závěrečných zkoušek obdrží navíc 5000 Kč

 

Žáci tohoto oboru mohou  čerpat příspěvek na dojíždění poskytovaný Ústeckým krajem.

Uplatnění absolventa:

Provozní elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér rozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik – údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.

Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO
Obor ELEKTRO Obor ELEKTRO

Učební plán:

Předmět

Počty hodin

 

 

RVP

Disp.

I. r.

II. r.

III. r.

Celkem

Povinné předměty - všeobecné:

 Jazykové vzdělávání - Český jazyk

Český jazyk (mluvnice, sloh)

1

1

1

3

3

0

 Estetické vzdělávání

Český jazyk (literatura)

1

1

1

3

2

1

 Jazykové vzdělávání - cizí jazyky

Anglický/Německý jazyk

2

2

2

6

6

0

 

 

 

 

 

 

 

 Společenskovědní vzdělávání

Občanská nauka

1

1

1

3

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 Přírodovědné vzdělávání

Chemie

1

0

0

1

4

0

Fyzika

1

1

0

2

Základy ekologie

1

0

0

1

 Matematické vzdělávání

Matematika

2

1,5

1,5

5

5

0

 Vzdělávání pro zdraví

Tělesná výchova

1

1

1

3

3

0

Vzdělávání v inf. a kom. technologiích

Informační technologie

1

1

1

3

3

0

 Celkem všeobecné předměty

12

9,5

8,5

30

29

 

 Povinné předměty - profilové:

 

Ekonomika

0

1

1

2

2

0

Elektrotechnika

5

0

0

5

5

0

Elektrická měření

0

2

3

5

5

0

Elektronika

0

2

1

3

11

11

Elektrické stroje a přístroje

0

1

1

2

Přenosové soustavy

0

1,5

1,5

3

Technologie

2

0

0

2

Automatizace

0

0

1

1

Celkem odborné předměty

7

7,5

8,5

23

23

11

Elektrotechnické instalace, montáže a opravy

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

39

11

Celkový počet hodin

34

34,5

34,5

103

91

22

 

 

Copyright © 2019 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.