foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

Volnočasové aktivity Domovů mládeže

Ve volnočasových aktivitách je ubytovaným žákům nabízen pestrý program zahrnující jak kulturní akce, tak i sportovní vyžití. Několik let je provozován mezinárodní program pro mládež "Cena vévody z Edinburghu", který se v České republice nazývá "Edie". V rámci programu mají žáci možnost setkání  se zajímavými osobnostmi našeho kulturního i sportovního života.                 

Další organizací, se kterou DM spolupracují je společnost Člověk v tísni. V rámci této spolupráce funguje na škole Filmový klub, který mohou žáci navštěvovat. 

Ve sportovní oblasti začal fungovat cykloturistický kroužek, který má k dispozici horská kola a 6 párů in-line bruslí.

Pravidelnými akcemi jsou návštěvy divadla v Litoměřicích a v Praze.

Copyright © 2020 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.