foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

 

Herně – relaxační kurz do Itálie – září 2020

Vinou vzniklé globální pandemie končí CK Special, s.r.o., se sídlem Vaníčkova 922/7, 400 01 Ústí nad Labem svou činnost. Proto jsme nuceni odvolat herně relaxační kurz.

Vzhledem k tomu, že je CK Special pojištěna proti úpadku u Generali České pojišťovny, obrátili jsme se s požadavkem na vrácení uhrazené zálohy za herně relaxační kurz na tuto pojišťovnu (škodní událost).

Dle sdělení pojišťovny musí být šetření škodní události ukončeno nejpozději do 3 měsíců od úpadku cestovní kanceláře.

O dalších krocích vás budeme včas informovat.

 

 Informace pro 3. ročníky – středisko Komenského

Povinné letní sportovní kurzy pro 3. ročníky budou vypsány v říjnu 2020 (platí i pro studenty, kteří byli přihlášeni na herně relaxační kurz do Itálie).

INSTALATÉR

 

Kód oboru:

36-52-H/01

Obor určen:

Pro chlapce.

 Žáci tohoto oboru  mohou čerpat motivační stipendium:


1.ročník     3000 Kč/ šk. rok + pokud má žák na konci pololetí vyznamenání obdrž navíc 1500 Kč


2.ročník     4000 Kč/ šk. rok + pokud má žák na konci pololetí vyznamenání obdrží navíc 2500 Kč


3.ročník     5000 Kč/šk. rok + pokud má žák vyznamenání u závěrečných zkoušek obdrží navíc 5000 Kč

Žáci tohoto oboru mohou čerpat příspěvek na dojíždění poskytovaný Ústeckým krajem.

 

Profil absolventa:

Absolventi jsou připraveni pro samostatný výkon instalatérské práce. Má všeobecné znalosti o vnějších rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu. Orientuje se v materiálové a technologické nabídce výrobních a obchodních firem. Umí se orientovat a číst průvodní technickou instalační dokumentaci a kreslit montážní náčrty. Zvládne zpracovat výpis materiálu a sestavit kompletní technicko-ekonomickou nabídku zákazníkovi.

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent umí samostatně provádět montáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení. Dokáže spojovat různé materiály svářením, lepením a jinými technikami, osazovat a připojovat různá zařízení.

 

Závěrečná zkouška:

se skládá z částí 1) písemné, 2) praktické, 3) ústní

Učební obor INS...
Učební obor INSTALATÉR Učební obor INSTALATÉR
Učební obor INS...
Učební obor INSTALATÉR Učební obor INSTALATÉR
Učební obor INS...
Učební obor INSTALATÉR Učební obor INSTALATÉR
Učební obor INS...
Učební obor INSTALATÉR Učební obor INSTALATÉR
Učební obor INS...
Učební obor INSTALATÉR Učební obor INSTALATÉR
Učební obor INS...
Učební obor INSTALATÉR Učební obor INSTALATÉR
Učební obor INS...
Učební obor INSTALATÉR Učební obor INSTALATÉR
Učební obor INS...
Učební obor INSTALATÉR Učební obor INSTALATÉR
Učební obor INS...
Učební obor INSTALATÉR Učební obor INSTALATÉR
Učební obor INS...
Učební obor INSTALATÉR Učební obor INSTALATÉR
Učební obor INS...
Učební obor INSTALATÉR Učební obor INSTALATÉR
Učební obor INS...
Učební obor INSTALATÉR Učební obor INSTALATÉR
Učební obor INS...
Učební obor INSTALATÉR Učební obor INSTALATÉR
Učební obor INS...
Učební obor INSTALATÉR Učební obor INSTALATÉR
 

Organizace výuky:

Učivo je rozvrženo do 40 týdnů. Polovina je věnována odborné přípravě ve cvičných dílnách nebo přímo plnění zakázek pod vedením učitelů odborné výchovy. Druhá polovina je teoretické vyučování. Během výuky je žákům umožněno zúčastnit se týdenního lyžařského a sportovně turistického kurzu.

Vyučování odborného výcviku probíhá v dobře vybavených odborných dílnách v areálu SŠPgHS v Hrdlech.

 

Učební plán:

ŠVP - učební plán s platností od 1.9.2016

Copyright © 2020 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.