foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Litoměřice, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Poradenské služby jsou poskytovány žákům, rodičům (nebo jiným zákonným zástupcům žáků) a pedagogům.

Naše školní poradenské pracoviště tvoří výchovní poradci a školní metodik prevence.

Cíle ŠPP:

-          Zkvalitnit sociální klima školy

-          Přímá práce s dětmi – vytváření široké základny preventivní činnosti

-          Umožnit neodkladné řešení problémů žáků, pedagogů i rodičů

-          Připravit podmínky a rozšířit integraci žáků se zdravotním postižením

-          Koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologická poradna, atd.)

 

VÝCHOVNÝ PORADCE pro žáky se specifickými výukovými obtížemi – Středisko Komenského

 

PaedDr. Jana Hančová

-          Zaměřuje se na práci se žáky se specifickými poruchami učení

-          Spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou v Litoměřicích (PPP)

-          Koordinuje tvorbu individuálních vzdělávacích plánů

-          Vede dokumentaci

Kontakt: 416 574 886, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: Pondělí – 14.00 – 15.00, ostatní dny po telefonické domluvě

 

VÝCHOVNÝ PORADCE – Středisko Komenského

Mgr. Zdeňka Rousová

-          Spolupracuje s PPP v Litoměřicích

-          Spolupracuje se školním metodikem prevence

-          Vede písemné záznamy o své činnosti

-          Vyhledává žáky, kteří potřebují pomoc

-          Předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků

-          Sleduje chování žáků po dobu školní docházky

-          Poskytuje poradenství třídním učitelům

-          Poskytuje kariérové poradenství žákům ve spolupráci s vysokými školami a úřadem práce

-          Spolupracuje se zákonnými zástupci žáků

-          Pracuje se třídními kolektivy

Kontakt:  416 574 886, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: úterý -15.30 – 16.30, středa - 14.30 – 16.30 (vždy se předem telefonicky domluvit) Možné jsou i jiné termíny po telefonické domluvě

 

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE – Středisko Komenského

 

Mgr. Irena Kudláčková

-          Spolupracuje s výchovnými poradci a třídními učiteli

-          Vytváří, realizuje a vyhodnocuje preventivní program školy

-          Pomáhá vytvářet a realizovat programy prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole

-          Sleduje aktuální situaci na škole

-          Poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům při realizaci programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit

-          Koordinuje poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy

-          Zajišťuje informace pro žáky a rodiče o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy (psychosociální problémy, atd.)

-          Poskytuje konzultace a poradenství pro rodiče

-          Pracuje se třídními kolektivy

Kontakt: 416 574 897, 731 174 567, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: Středa - 8.30 – 9.30, ostatní dny po telefonické domluvě

Další informace naleznete zde (osobní stránky - Mgr. Irena Kudláčková).

 

VÝCHOVNÝ PORADCE A ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE – Středisko Dlouhá

 

Mgr. Lucie Fridrichová

-          Zaměřuje se na práci se žáky se specifickými poruchami učení

-          Spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou v Litoměřicích (PPP)

-          Koordinuje tvorbu individuálních vzdělávacích plánů

-          Vede dokumentaci

-          Vede písemné záznamy o své činnosti

-          Vyhledává žáky, kteří potřebují pomoc

-          Předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků

-          Sleduje chování žáků po dobu školní docházky

-          Poskytuje poradenství třídním učitelům

-          Poskytuje kariérové poradenství žákům ve spolupráci s vysokými školami a úřadem práce

-          Spolupracuje se zákonnými zástupci žáků, poskytuje jim konzultace a poradenství

-          Pracuje se třídními kolektivy

-          Spolupracuje s třídními učiteli

-          Vytváří, realizuje a vyhodnocuje preventivní program školy

-          Pomáhá vytvářet a realizovat programy prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole

-          Sleduje aktuální situaci na škole

-          Poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům při realizaci programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit

-          Koordinuje poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy

-          Zajišťuje informace pro žáky a rodiče o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy (psychosociální problémy, atd.)

 

Kontakt: 416 797 553, 731 653 328, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Konzultační hodiny: PO – PÁ 7.00 – 8.00, dále po telefonické domluvě, nebo prostřednictvím edupage.

 

 

Copyright © 2021 SŠPgHS Litoměříce Rights Reserved.