Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice
příspěvková organizace
Litoměřice, Komenského 3
+420416574880 (Komenského 3)   +420416574950 (Dlouhá 6)

Pedagogické lyceum

Kód: 75-31-M/01

Forma studia: 
Denní studium.
Obor určen:Jak dívkám, tak chlapcům, absolventům ZŠ a učebních oborů.
Délka studia: 
Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou.
Uplatnění absolventa:
Studium je určeno těm, kteří chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na pedagogických fakultách připravujících učitele nebo ve studiu humanitních oborů na vysokých školách, popřípadě budou studovat na vyšších odborných školách pedagogických či sociálního zaměření. Nově se lze uplatnit také jako asistent pedagoga nebo jako pedagog volného času.

 

Učební plán:

(platný pro školní rok 2019/2020)

Nepovinné předměty:
Sborový zpěv 
Odborná praxe:
souvislá
3.ročník - ve výchovných a vzdělávacích zařízení
(2 týdny hospitace a výstupy)      
4.ročník- ve výchovných a vzdělávacích zařízení
(3 týdny hospitace a výstupy)