Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice
příspěvková organizace
Litoměřice, Komenského 3
+420416574880 (Komenského 3)   +420416574950 (Dlouhá 6)

Předškolní a mimoškolní pedagogika                       

Kód: 75-31-M/01 

Forma studia:  
Denní studium.
Obor určen: 
Jak dívkám, tak chlapcům, absolventům ZŠ a učebních oborů.
Délka studia:  
Studium je čtyřleté, ukončené maturitní  zkouškou.
Možnosti dalšího studia:
VOŠ a VŠ především humanitního směru.
Uplatnění absolventa: 
Učitel(ka) v mateřské škole, vychovatel(ka).

 

Učební plán: (platný pro školní rok 2019/2020)

Pedagogická praxe:
Průběžná
3.ročník MŠ        4.ročník MŠ
Souvislá:
1.ročník MŠ (3 týdny hospitace)
2.ročník MŠ (2 týdny hospitace)
3.ročník MŠ (2 týdny výstupy)
4.ročník vých. zařízení (4 týdny výstupy)
Nepovinné předměty Sborový zpěv


Spolupracujeme: