Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice
příspěvková organizace
Litoměřice, Komenského 754/3
+420416574880 (Komenského 3)   +420416574950 (Dlouhá 6)

 

Poradenské služby jsou poskytovány žákům, rodičům (nebo jiným zákonným zástupcům žáků) a pedagogům.

Naše školní poradenské pracoviště tvoří výchovní poradci a školní metodik prevence.

Cíle ŠPP:

 • Zkvalitnit sociální klima školy
 • Přímá práce s dětmi – vytváření široké základny preventivní činnosti
 • Umožnit neodkladné řešení problémů žáků, pedagogů i rodičů
 • Připravit podmínky a rozšířit integraci žáků se zdravotním postižením
 • Koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologická poradna, atd.)

 

VÝCHOVNÝ PORADCE pro žáky se specifickými výukovými obtížemi – Středisko Komenského

 

PaedDr. Jana Hančová

 • Zaměřuje se na práci se žáky se specifickými poruchami učení
 • Spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou v Litoměřicích (PPP)
 • Koordinuje tvorbu individuálních vzdělávacích plánů
 • Vede dokumentaci

Kontakt: 416 574 886, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: Pondělí – 14.00 – 15.00, ostatní dny po telefonické domluvě

 

VÝCHOVNÝ PORADCE – Středisko Komenského

Mgr. Zdeňka Rousová

 • Spolupracuje s PPP v Litoměřicích
 • Spolupracuje se školním metodikem prevence
 • Vede písemné záznamy o své činnosti
 • Vyhledává žáky, kteří potřebují pomoc
 • Předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
 • Sleduje chování žáků po dobu školní docházky
 • Poskytuje poradenství třídním učitelům
 • Poskytuje kariérové poradenství žákům ve spolupráci s vysokými školami a úřadem práce
 • Spolupracuje se zákonnými zástupci žáků
 • Pracuje se třídními kolektivy

Kontakt:  416 574 886, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: úterý -15.30 – 16.30, středa - 14.30 – 16.30 (vždy se předem telefonicky domluvit) Možné jsou i jiné termíny po telefonické domluvě

 

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE – Středisko Komenského

 

PhDr. Hana Kindlová

 • Spolupracuje s výchovnými poradci a třídními učiteli
 • Vytváří, realizuje a vyhodnocuje preventivní program školy
 • Pomáhá vytvářet a realizovat programy prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole
 • Sleduje aktuální situaci na škole
 • Poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům při realizaci programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • Koordinuje poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy
 • Zajišťuje informace pro žáky a rodiče o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy (psychosociální problémy, atd.)
 • Poskytuje konzultace a poradenství pro rodiče
 • Pracuje se třídními kolektivy

 

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NALEZNETE ZDE.

 

Kontakt: 416 574 880

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: Středa - 8.30 – 9.30, ostatní dny po telefonické domluvě

 

 

VÝCHOVNÝ PORADCE A ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE – Středisko Dlouhá

 

Mgr. Lucie Fridrichová

 • Zaměřuje se na práci se žáky se specifickými poruchami učení
 • Spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou v Litoměřicích (PPP)
 • Koordinuje tvorbu individuálních vzdělávacích plánů
 • Vede dokumentaci
 • Vede písemné záznamy o své činnosti
 • Vyhledává žáky, kteří potřebují pomoc
 • Předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
 • Sleduje chování žáků po dobu školní docházky
 • Poskytuje poradenství třídním učitelům
 • Poskytuje kariérové poradenství žákům ve spolupráci s vysokými školami a úřadem práce
 • Spolupracuje se zákonnými zástupci žáků, poskytuje jim konzultace a poradenství
 • Pracuje se třídními kolektivy
 • Spolupracuje s třídními učiteli
 • Vytváří, realizuje a vyhodnocuje preventivní program školy
 • Pomáhá vytvářet a realizovat programy prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole
 • Sleduje aktuální situaci na škole
 • Poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům při realizaci programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • Koordinuje poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy
 • Zajišťuje informace pro žáky a rodiče o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy (psychosociální problémy, atd.)

 

Kontakt: 416 797 553, 731 653 328, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Konzultační hodiny: PO – PÁ 7.00 – 8.00, dále po telefonické domluvě, nebo prostřednictvím edupage.