Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice
příspěvková organizace
Litoměřice, Komenského 754/3
+420416574880 (Komenského 3)   +420416574950 (Dlouhá 6)

Mechanik opravář motorových vozidel                      

Kód: 23-68-H/01 

Forma studia:  
Denní studium.
Obor určen: 
Určeno absolventům ZŠ a učebních oborů.
Délka studia:  
Studium je tříleté, ukončené závěrečnou  zkouškou s výučním listem.
Uplatnění absolventa: 

Absolvent se uplatní ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí, při obsluze diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel apod.