Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice
příspěvková organizace
Litoměřice, Komenského 754/3
+420416574880 (Komenského 3)   +420416574950 (Dlouhá 6)

Instalatér                    

Kód: 36-52-H/01 

Forma studia:  
Denní studium.
Obor určen: 
Obor je určen chlapcům, absolventům ZŠ a učebních oborů.
Délka studia:  
Studium je tříleté, ukončené závěrečnou  zkouškou s výučním listem.
Uplatnění absolventa: 

Absolvent se uplatní při montážích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů plynu, teplé a studené vody, kanalizace, topení, montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů i při montážích rozvodů vzduchotechniky. Je připraven k práci v oboru alternativních zdrojů energie (solární, větrná, geotermální).