Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice
příspěvková organizace
Litoměřice, Komenského 754/3
+420416574880 (Komenského 3)   +420416574950 (Dlouhá 6)

Elektrikář                    

Kód: 26-51-H/01 

Forma studia:  
Denní studium.
Obor určen: 
Obor je určen chlapcům, absolventům ZŠ a učebních oborů.
Délka studia:  
Studium je tříleté, ukončené závěrečnou  zkouškou s výučním listem.
Uplatnění absolventa: 

Provozní elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér rozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizací a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve školním roce 2017/2018 finančně podpořilo rozvojovým programem Podpora odborného vzdělávání, (č.j.: MSMT-12596/2017-1) obor Elektrikář, kód oboru 26-51-H/01.