Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice
příspěvková organizace
Litoměřice, Komenského 754/3
+420416574880 (Komenského 3)   +420416574950 (Dlouhá 6)

Předškolní a mimoškolní pedagogika                  

Kód: 75-31-M/01 

Forma studia:  
Denní studium.
Obor určen: 
Jak dívkám, tak chlapcům, absolventům ZŠ a učebních oborů.
Délka studia:  
Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou.
Možnosti dalšího studia:

VOŠ a VŠ především humanitního směru.

Uplatnění absolventa: 

Učitel(ka) v mateřské škole, vychovatel(ka).

 

Nepovinné předměty:

Sborový zpěv

Pedagogická praxe:

 

Průběžná:

3.ročník MŠ 

hospitace na zařízeních speciální výchovy

4.ročník ŠD

Souvislá

1.ročník MŠ (3 týdny hospitace)

2.ročník MŠ (2 týdny hospitace)

3.ročník MŠ (2 týdny výstupy)

4.ročník vých. zařízení (4 týdny výstupy)