Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice
příspěvková organizace
Litoměřice, Komenského 754/3
+420416574880 (Komenského 3)   +420416574950 (Dlouhá 6)

Zedník                  

Kód: 36-67-H/01 

Forma studia:  
Denní studium.
Obor určen: 
Určeno absolventům ZŠ a učebních oborů.
Délka studia:  
Studium je tříleté, ukončené závěrečnou  zkouškou s výučním listem.
Uplatnění absolventa: 

Absolvent je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydro izolace, sádrokartonářské práce, rekonstrukce bytových jader apod.