Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice
příspěvková organizace
Litoměřice, Komenského 754/3
+420416574880 (Komenského 3)   +420416574950 (Dlouhá 6)

Sociální činnost

Zaměření: Sociálně právní služby

Kód: 75-41-M/01

Forma studia: 
Denní studium.
Obor určen: Určeno absolventům ZŠ a učebních oborů.
Délka studia: 
Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventa:

Absolvent tohoto oboru je po úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální péči klientům, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc. Může také pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogika a v oborech sociálně zdravotních.

 

 

Nepovinné předměty:
 
Sborový zpěv 
 
Odborná praxe:

Učební

3.ročník  - 4 hodiny týdně 

4.ročník - 6 hodin týdně

Souvislá

3.ročník (3 týdny)

pečovatelské nebo aktivizační praxe v zařízeních sociálních  služeb

4.ročník (4 týdny)