Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice
příspěvková organizace
Litoměřice, Komenského 754/3
+420416574880 (Komenského 3)   +420416574950 (Dlouhá 6)

Pedagogické lyceum                  

Kód: 78-42-M/03 

Forma studia:  
Denní studium.
Obor určen: 
Určeno absolventům ZŠ a učebních oborů.
Délka studia:  
Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou.
Možnosti dalšího studia:

VOŠ a VŠ především humanitního směru.

Uplatnění absolventa: 

Studium je určeno těm, kteří chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na pedagogických fakultách připravujících učitele nebo ve studiu humanitních oborů na vysokých školách, popřípadě budou studovat na vyšších odborných školách pedagogických či sociálního zaměření. Nově se lze uplatnit také jako asistent pedagoga nebo jako pedagog volného času.

 

Nepovinné předměty:

Sborový zpěv

Odborná praxe:

souvislá

3.ročník vých. a vzděl. zařízení

(2 týdny hospitace a výstupy)

               

4.ročník vých. a vzděl. zařízení

(3 týdny hospitace a výstupy)