Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice
příspěvková organizace
Litoměřice, Komenského 754/3
+420416574880 (Komenského 3)   +420416574950 (Dlouhá 6)

Kuchař - číšník                       

Kód: 65-51-H/01 

Forma studia:  
Denní studium.
Obor určen: 
Určeno absolventům ZŠ a učebních oborů.
Délka studia:  
Studium je tříleté, ukončené závěrečnou  zkouškou s výučním listem.
Uplatnění absolventa: 

Absolvent má odborné předpoklady pro uplatnění v pozici zaměstnance i ve vedení soukromého podniku v pohostinství. Zná technologii přípravy pokrmů a nápojů. Ovládá techniku obsluhy, sestavuje nabídkové listy služeb a výrobků a realizuje jejich odbyt. Je připraven organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce.

 

Organizace výuky:

Učivo je rozvrženo do 40 týdnů. Polovina je věnována odborné přípravě ve cvičných kuchyních nebo přímo plnění zakázek pod vedením učitelů odborné výchovy. Druhá polovina je teoretické vyučování. Během výuky je žákům umožněno zúčastnit se týdenního lyžařského a sportovně turistického kurzu.

Vyučování odborného výcviku je na skupinových a individuálních pracovištích. Žáci tohoto oboru musí počítat při odborném výcviku se směnným provozem a prací o sobotách a nedělích.

 

 

 


 

 

 

Jsme členem:

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

 

Asociace ředitelů hotelových škol

 

Asociace hotelů a restaurací v ČR